Anksiyete, tehlike veya tehdit algıladığımızda, bizi koruma işlevi gören biyolojik bir mekanizmadır. Mesela sınav öncesi başlayan anksiyete daha fazla sınava çalışmamızı sağlar veya ormanda yürürken duyduğumuz bir yabani hayvan sesi kaçmamızı veya saklanıp kendimizi korumamızı sağlar. Biraz anksiyete doğaldır, bizi korur ancak  anksiyete şiddetli olduğunda ve uzun süre devam ettiğinde bu durum bunaltı bozukluğuna girmektedir. Anksiyete bozukluğu kişinin ruhsal durumunu ve davranışlarını etkilediğinden, kişinin özel hayatına, sosyal yaşantısına ve profesyonel hayatına da olumsuz yönde yansıyabilmektedir ve hatta bu durum sosyal izolasyon ve/veya iş yitimine kadar yol açabilmektedir.

Anksiyete bozukluğunun farklı tipleri vardır : Yaygın anksiyete bozukluğu, Panik bozukluk, Obsesif kompülsif bozukluk, Sosyal anksiyete bozukluğu, Özgül fobi, Post-travmatik stres bozukluğu gibi. Bir kişi aynı anda birden fazla bunaltı bozukluğu yaşıyor olabilir.

Devam Ediniz