Özgeçmiş

Uzm. Psk. Havvanur  Öztürk Varol, Samsun’da doğmuştur. Strasbourg, Louis Pasteur Üniversitesi, Psikoloji bölümünü 2007 yılında bitirmiştir. Yüksek Lisansını 2009 yılında aynı üniversitede Gelişim Psikolojisi ‘Çocukluk ve Yetersizlik’ konusunda yapmıştır.

Araştırma Tezlerini;

‘Okumayı öğrenen çocuklar, heceyi, yazıda temel birim olarak algılıyorlar mı ?’

‘Huzurevinde, sistemik metod yaklaşımı ile aile terapisi’

‘İki dil konuşmanın okumayı öğrenmedeki olumlu ve olumsuz etkileri’ konularında yapmıştır.

2012 yılında, Türkiye’de, psikolojinin tıbbi uygulamaları yetkilendirme belgesini almıştır..

2016 Ocak ayı itibarı ile Nişantaşı Doktorlar Merkezi’nde çalışmaktadır.

2010- 2016 yılları arasında, modern psikiyatri uygulamaları alanında öncü olan Özel Fransız Lape Hastanesinde uzman psikolog olarak çalışmıştır aynı zamanda son iki yıl hastanenin koordinatör psikolog görevini de sürdürmüştür.

Ağırlıklı olarak; Anksiyete Bozuklukları (panic atak, yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal fobi, özgül fobiler, travma sonrası stress bozukluğu), Obsesif Kompülsif Bozukluk, Depresyon ve Kişilik Bozuklukları (sınırda kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu,histrionic kişilik bozukluğu…) alanlarında Bilişsel Davranışçı Terapi yönelimli çalışmaktadır. Sistemik metod yaklaşımı ile Aile Terapisi uygulamaktadır.

2007 – 2009 yılları arasında yurtdışında Huzurevi ve Gençlere Sosyal Yardım Kurumlarında; Terapötik görüşmeler, Aile terapisi, hastane personeline terapötik konuşma grubunun düzenlenmesi, Hafıza atölyesi düzenlenmesi, Bilişsel ve klinik değerlendirme, yaşlılar için depresyon ölçeği, Mini mental test, Nöropsikolojik Batarya uygulama… Oyun esnasında olan çocukların klinik gözlemlemesi, bireysel terapiler ve aile terapilerine katılım, psikolojik testler uygulama (WISC 3 ve 4, PN, Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler testi…), supervisor görüşmelerine katılım, okuma atölyesi düzenlemesi, çocukların özel projelerine katılımı konularında çalışmıştır.

Türk Psikologlar Derneğine üyeliği bulunan Havvanur Öztürk Varol, Fransızca bilen hastaları da kabul etmektedir.